Zalecenia sadownicze UPL z dnia: 03.06.2024 r.

Po ostatnim weekendzie wystąpiły lokalnie silne burze z gradem, który dokonał uszkodzeń zawiązków owoców, młodych pędów oraz liści. W związku z tym w takich kwaterach należy nie zwlekać z wykonaniem ważnego zabiegu zapezpieczająco-regenaracyjnego uszkodzonych
organów drzew, po ustabilizowaniu się warunków pogodowych (brak dalszych opadów, brak silnego wiatru):

Drzewa owocowe

Captan 80 WDG / Malvin 80 WDG (1,9 kg/ha) + Asahi SL (0,5 l/ha) + Aminary / Aryamin (1,5 l/ha)*

UWAGI:

*Aminary / Aryamin – produkt aminokwasowy pochodzenia roślinnego powtórnie aplikować za 10-12 dni; można połączyć z innymi fungicydami przeciw parchowi lub mączniakowi jabłoni.

Czereśnia

Calibra (2,0 l /ha)*

UWAGI:

*biostymulator wspomagający uzyskanie większej średnicy owoców, zwłaszcza po okresie upałów, które sprzyjają drobnieniu owoców; można łączyć z fungicydami, insektycydami, nawozami dolistnymi czy powyższym rozwiązaniu po gradzie (w mieszaninie jako ostatni), powtórzyć za ok. 10 dni.

Ważne zabiegi po gradzie

Wiele kwater drzew owocowych ucierpiało w wyniku lokalnie występujących silnych opadów burzowych z gradem, który uszkodził zawiązki owoców, liście oraz młode przyrosty. I dlatego nie należy zwlekać w takich miejscach z wykonaniem istotnego zabiegu zabezpieczająco-regeneracyjnego na uszkodzone organy roślin:

Captan 80 WDG / Malvin 80 WDG (1,9 kg/ha) + Asahi SL (0,5 l/ha) + Aminary / Aryamin (1,5 l/ha)*

*można połączyć z ochroną fungicydową przeciw chorobom drzew owocowych zwalczanych w tym okresie, ostatni produkt aplikować ponownie za 10-12 dni.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Scroll to Top