Nasz Cel

Mniej pozostałości

Left ImageRight Image

Faza rozwojowa

Zalecane produkty

Efekty stosowania

Wskazówki stosowania

Zielony pąk
(BBCH 56-69)

Plantivax (0,75 l/ha)
co 10 dni

zapobieganie infekcjom
zarazy ogniowej

Pierwszy zabieg w fazie zielonego pąka, kolejne co 10
dni. Liczba zabiegów zależy od długości kwitnienia, najczęściej 2-3. Zabieg wykonany w fazie, gdy opadły wszystkie płatki, ma kluczowe znaczenie w ochronie
przed późniejszymi infekcjami.

Wzrost
zawiązków
(BBCH 70-87)

Carpovirusine
Super SC
(1 l/ha)
+ Silwet Gold
(0,015%)
(co 10-12 dni)

zwalczanie
owocówki
jabłkóweczki

Aplikacja dolistna, w fazie tzw. „czarnej główki” w fazie
wzrostu zawiązków (BBCH 72-74) zamiast tradycyjnego insektycydu przeciw owocówce. W zależności od stopnia zagrożenia szkodników w oparciu o sygnalizację z pułapek feromonowych. Powtórzyć po 10-12 dniach lub w krótkim czasie po opadach powyżej 20 mm

XenTari WG
(1 kg/ha)
+ Silwet Gold
(0,015%)
(co 10-12 dni)

zwalczanie zwójek
liściowych

Aplikacja dolistna, na młode stadia larwalne w fazie wzrostu zawiązków (BBCH 72-74) zamiast tradycyjnego insektycydu na zwójki. W zależności od stopnia
zagrożenia w oparciu o sygnalizację z pułapek
feromonowych. Należy powtórzyć zabieg w przypadku
konieczności jednoczesnego zwalczania owocówki
jabłkóweczki po 10 dniach.

Plantivax (1 l/ha)
(co 7-14 dni)

zapobieganie infekcjom
wtórnym parcha jabłoni

Środek stosować zapobiegawczo od fazy, gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość od 10 mm do fazy, gdy owoce są dojrzałe do zbioru (BBCH 71-87).

Dojrzewanie
owoców,
przed
zbiorem
(BBCH 81-86)

Plantivax (1 l/ha)
(na 28 dni przed zbiorem)

zapobieganie
chorobom przechowalniczym
i parchowi wtórnemu

Aplikacja dolistna na 28 dni przed zbiorem zamiast
tradycyjnych fungicydów i kolejny zabieg za 7 dni.

Plantivax (1 l/ha)
(na 21 dni przed zbiorem)

zapobieganie
chorobom przechowalniczym
i parchowi wtórnemu

Aplikacja dolistna na 21 dni przed zbiorem zamiast tradycyjnych fungicydów na choroby przechowalnicze i kolejny zabieg za 7 dni.

Plantivax (1 l/ha)
(na 14 dni przed zbiorem)

zapobieganie
chorobom przechowalniczym
i parchowi wtórnemu

Aplikacja dolistna na 14 dni przed zbiorem zamiast tradycyjnych fungicydów na choroby przechowalnicze i kolejny zabieg za 7 dni.

Plantivax (1 l/ha)
(na 7 dni przed zbiorem)

zapobieganie
chorobom przechowalniczym
i parchowi wtórnemu

Aplikacja dolistna na 7 dni przed zbiorem zamiast tradycyjnych fungicydów na choroby przechowalnicze.

Scroll to Top