Nasz Cel

Poprawa jakości plonu

Left ImageRight Image

Faza rozwojowa

Zalecane produkty

Efekty stosowania

Wskazówki stosowania

Zielony/różowy
pąk
(BBCH 55-59)

BM Start
(2 l/ha)

stymulacja kwitnienia i jego przedłużenie, poprawa procesów zapłodnienia oraz zawiązywania owoców

Aplikacja dolistna na początku kwitnienia. Możliwość łączenia z fungicydami np.: Pyrus 400 SC (1 l/ha), Plantivax (0,75 l/ha), Captan 80 WDG (1,9 kg/ha) lub nawozami dolistnymi stosowanymi w tym okresie.

Kwitnienie
(BBCH 60-65)

BM Start (2 l/ha)
+ Promalin (0,375 l/ha)
lub
+ Regulex 10 SG
(0,05 kg/ha)
(pełnia kwitnienia)

stymulacja kwitnienia
i jego przedłużenie, poprawa procesów zapłodnienia oraz
zawiązywania owoców

Aplikacja dolistna w pełni kwitnienia. Możliwość łączenia z fungicydami np.: Pyrus 400 SC (1 l/ha), Captan 80 WDG (1,9 kg/
ha), Plantivax (0,75 l/ha) , w ciągu dnia gdy średnia temp. wynosi min. 18°C.

Koniec
kwitnienia
(BBCH 66-69)

BM Start (2 l/ha)
+ Promalin (0,375 l/ha)
lub
+ Regulex 10 SG
(0,05 kg/ha)
(opadanie płatków)

stymulacja podziałów
komórkowych (wielkość i jędność
owoców), ograniczanie ordzawiania się owoców

Aplikacja dolistna po kwitnieniu
– opadanie płatków kwiatowych (10 dni po pierwszym zabiegu). Możliwość łączenia z fungicydami np.: Pyrus 400 SC (1 l/ha), Captan 80 WDG (1,9 kg/ha), Plantivax (0,75 l/ha)
, w ciągu dnia gdy średnia temp. wynosi min. 18°C.

Wzrost
zawiązków
(BBCH 70-74)

MaxCel
(3,75-7,5 l/ha)
zawiązki 7-15 mm
(optimum 10-12 mm)

przerzedzanie
chemiczne zawiązków

Aplikacja dolistna, solo, w ciągu dnia, temp. min. 18-20°C, użyć 1000 l wody na ha. Nie łączyć z fungicydami, nawozami dolistnymi i innymi regulatorami wzrostu stosowanymi w tym okresie. Stosować szczególnie
na odmiany: ‘GOLDEN Delicious’, ‘GALA’, ‘ŠAMPION’, ‘PINOVA’. Zabieg wykonać w fazie wzrostu zawiązków, kiedy osiągną
wielkość 7-15 mm (optimum 10-12 mm).

Wzrost owoców
(BBCH 81-86 )

Topper 10 ST
(20 tabletek/ha)
Colorado (5 l/ha)
(4-3 tygodnie przed
zbiorem

ograniczenie
przedwczesnego
opadania i poprawa
wybarwienia owoców

Aplikacja dolistna, solo, w ciągu dnia, temp. optym. 18°C, użyć 750
l wody na ha. Można łączyć z Captan 80 WDG. Nie łączyć
z nawozami dolistnymi i innymi regulatorami wzrostu stosowanymi w tym okresie. Zabieg wykonać na 4-3 tygodnie przed zbiorami.

Wzrost owoców
(BBCH 81-86 )

Colorado (5 l/ha)
(2 tygodnie przed
zbiorem

poprawa wybarwienia
się owoców

Aplikacja dolistna, solo. Można łączyć z fungicydami, nawozami dolistnymi (fosfor – P, wapń – Ca) stosowanymi w tym okresie.
Zabieg wykonać na 2 tygodnie przed zbiorami.

Scroll to Top