Zalecenia sadownicze UPL z dnia 04.07.2023

Ten tydzień to kolejny termin zabiegu zapobiegawczego na owocówkę jabłkóweczkę oraz zwójki liściowe i dlatego w zależności od presji szkodników (wg odłowów samców motyli w pułapkach automatycznych Trapview) wskazane będzie zastosować wg poniższego (nie dotyczy miejsc z całkowitym brakiem presji szkodników, albo zabieg zwalczający zrobiony był w niedługim terminie):

1. Najczęściej występujące warianty presji szkodników w sadzie:

– WYSOKA / ŚREDNIA presja owocówki i BRAK presji zwójek liściowych:

Carpovirusine Super SC (0,75-1,0 l/ha),

– NISKA / BRAK presji owocówki i ŚREDNIA / NISKA presja zwójek:

 XenTari WG / Florbac (0,75-1,0 kg/ha) lub DiPel DF / BioBit (0,75-1,0 kg/ha),

2. Inne warianty presji szkodników w sadzie:

– ŚREDNIA presja owocówki i ŚREDNIA presja zwójek liściowych:

Carpovirusine Super SC (0,75 l/ha) +  XenTari WG / Florbac (0,75 kg/ha)

Lub

Carpovirusine Super SC (0,75 l/ha) + DiPel DF / BioBit (0,75 kg/ha),

– WYSOKA presja owocówki i WYSOKA presja zwójek liściowych:

Carpovirusine Super SC (1,0 l/ha) +  XenTari WG / Florbac (1,0 kg/ha)

lub

Carpovirusine Super SC (1,0 l/ha) + DiPel DF / BioBit (1,0 kg/ha),

UWAGI:

  • rozwiązanie do konwencjonalnej, ekologicznej i produkcji na tzw. „0 pozostałości”
  • zalecana ilość wody: 750 l/ha i dodatek zwilżacza: Silwet Gold (0,1-0,15 l/ha),
  • brak ograniczeń temperaturowych, stosowanie na dzień, na słońce (formulacje odporne na promieniowanie UV),
  • możliwość łączenia z: fungicydami (np. Captan 80 WDG / Malvin 80 WDG) czy biostymulatorami (np.  Asahi SL, BM START), nawozami dolistnymi (oprócz wapniowych i podnoszących znacząco pH).

Wszystkie uprawy

Z uwagi przedłużające się warunki suszy i doskwierający drzewom niedobór wody w kwaterach, szczególnie tam, gdzie mnie ma linii nawadniającej, sugerujemy użyć mieszaninę biostymulatorów łagodzących stres termiczny:

Asahi SL w dawce: 0,5 l/ha + BM START w dawce: 1,5 l/ha

UWAGI:

Wyżej podane rozwiązanie antystresowe można łączyć z: fungicydami, insektycydami i inne. Nie ma ograniczeń temperaturowych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Scroll to Top