Zalecenia sadownicze UPL z dnia: 09.08.2023

Jabłoń / grusza – ryzyko występowania przedwczesnego opadania czy osypywania się jabłek / gruszek przed ich zbiorami.

Długotrwająca susza na przemian z kilkudniowymi burzowymi opadami (spadek temperatury powietrza) w uprawach ziarnkowych będą potęgować występowanie stresu u roślin a także zwiększać ryzyko występowania przedwczesnego opadania czy osypywania się jabłek / gruszek przed ich zbiorami. Dlatego sugerujemy nie zwlekać z zabiegiem (na 4-3 tygodnie przed zbiorem), zwłaszcza u odmian wrażliwych na to zjawisko: jabłoń – ‘LOBO’, ‘DELIKATES’; grusza – ‘KONFERENCJA’, przy użyciu regulatora wzrostu:

Topper 10 ST w dawce: 150-200 g/ha (jabłoń) i 100-150 g/ha (grusza)

UWAGI:

 • aplikacja najlepiej na dzień (rosnąca temperatura, min. 18°C), przy 750-1000 l wody na ha (większa ilość cieczy przy mniejszej wilgotności powietrza),
 • możliwość tworzenia tzw. tank mix-ów z: fungicydami (np. Captan 80 WDG /  Malvin 80 WDG, Plantivax / Laminone / Vaxiplant SL / Nutivax, biostymulatorami (np. Asahi SLCOLORADO), nawozami dolistnymi zawierającymi fosfor – P, potas – K, cynk – Zn czy mangan – Mn),
 • dodatkowo można zmusić drzewa do produkcji naturalnych auksyn czyli fitohormonów odpowiedzialnych „za przytrzymanie” owoców na drzewie poprzez dwukrotne dolistne dokarmiane cynkiem (0,15-0,2 l/ha) na 4 i 3 tygodnie przed zbiorami,
 • produkt wpływa na poprawę wybarwienia i wielkość (lepsza jakość jabłek),
 • w żadnym wypadku nie pogarsza zdolności przechowalniczej owoców (brak stymulacji dojrzewania czy brak spadku jędrności owoców !!!),
 • nie należy stosować zbyt późno, na 2,5-2 tygodnie przed zbiorami (brak działania oraz karencja 21 dni !!!).

W okresie koniec lipca / początek sierpnia zachodzą już wtórne infekcje parcha jabłoni, zwłaszcza w kwaterach ze znacznym porażeniem (owoce, liście) a także ryzyko występowania późnego parcha przechowalniczego na drzewach (przed zbiorami) lub dopiero w czasie przechowywania (po zbiorze). Biorąc pod uwagę długo utrzymującą się rosę, mgliste poranki i przekropne dni, w takich sadach należy prowadzić systematycznie ochronę fungicydową (min. co 5-7 dni) stosując:

Captan 80 WDG / Malvin 80 WDG (1,9 kg/ha) + Plantivax / Laminone / Vaxiplant SL / Nutivax (1,0 l/ha)

UWAGI:

 • zabiegi 1-szym fungicydem należy stosować na parcha jabłoni i gruszy, do 4 tygodni przed zbiorami (karencja),
 • zabiegi 2-gim fungicydem można wykonywać aż do samych zbiorów, co 10-12 dni (brak karencji i pozostałości po s. a.), przeciw wtórnym infekcjom parcha jabłoni oraz gorzkiej zgniliźnie jabłek, szarej pleśni jabłek, późnemu parchowi przechowalniczemu na jabłka (rejestracja tylko na jabłoni !!!),
 • można łączyć z: insektycydami (np.: XenTari WG / Florbac, Carpovirusine Super SC / Pomonelix), nawozami dolistnymi stosowanymi w tym samym okresie (np.: zawierających: fosfor – P, potas – K, magnez – Mg, wapń – Ca, cynk – Zn, mangan – Mn czy żelazo – Fe), biostymulatorami roślinnymi (np.: Asahi SL, COLORADO) czy regulatorem wzrostu (np.: Topper 10 ST).

Jabłoń – Owocówka jabłkóweczka i zwóki

Po ustabilizowaniu się warunków (brak deszczu, wiatru) wykonać w najbliższym czasie zabieg insektycydowy na zwójkę siatkóweczkę i in. oraz owocówkę jabłkóweczkę wybierając poniższe rozwiązanie w zależności od presji w danym rejonie (odłowy w pułapkach Trapview):

 • WYSOKA / ŚREDNIA presja zw. siatkóweczki oraz NISKA / BRAK presji owocówki: XenTari WG / Florbac (1,0 kg/ha) – Centrum (gm. Goszczyn – Długowola, gm. Warka – Wichradz, Laski, gm. Błędów – Katarzynów): XenTari WG / Florbac (1,0 kg/ha),
 • WYSOKA / ŚREDNIA presja zw. siatkóweczki oraz WYSOKA / ŚREDNIA presja owocówki: XenTari WG / Florbac (1,0 kg/ha) + Carpovirusine Super SC / Pomonelix (1,0 l/ha) – Centrum (gm. Warka – Michałów, gm. Goszczyn – Gusin, gm. Błędów – Dąbrówka, Pelinów, gm. Biała Rawska – Biała Rawska, Chodnów, Szwejki Małe, Jajkowice), Mazowsze (gm. Sobienie-Jeziory, gm. Nowe Miasto – Sacin, gm. Wilga – Wicie), Lubelszczyzna (gm. Rybczewice – Stryjno Kolonia), Kujawy (gm. Boniewo),
 • WYSOKA / ŚREDNIA presja owocówki oraz NISKA / BRAK presji zw. siatkóweczki: Carpovirusine Super SC / Pomonelix (1,0 l/ha) – Centrum (gm. Warka – Michałów, Konary, gm. Pniewy – Przęsławice, gm. Biała Rawska – Biała Rawska, gm. Rawa M. – Franopol, gm. Nowa Sucha – Kozłów, Dębsk, gm. Jeżów – Jeżów), Małopolska (gm. Raciechowice – Zegartowice, Krzesławice).

UWAGI:

 • w innych niewymienionych rejonach brak jest odłowów, presji obu szkodników,
 • w/w rozwiązania do konwencjonalnej, ekologicznej i produkcji „0 pozostałości” (brak pozostałości s. a. w owocach),
 • zalecana ilość wody: 750 l/ha i dodatek zwilżacza: Silwet Gold (0,1-0,15 l/ha),
 • brak ograniczeń temperaturowych, stosowanie na dzień, na słońce (formulacje odporne na promieniowanie UV),
 • możliwość łączenia z: fungicydami (np. Captan 80 WDG /  Malvin 80 WDG) czy biostymulatorami (np. Asahi SL, Aminoplant / BM START) i z większością nawozów dolistnych (za wyjątkiem produktów wapniowych czy znacząco podnoszących pH oraz zawierającymi w składzie miedź – Cu lub siarkę – S).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Scroll to Top