Zalecenia sadownicze UPL z dnia: 31.08.2023

Jabłoń / grusza / inne

W wielu rejonach południowej części kraju przeszły silne nawałnice z gradem, który poczynił znaczne uszkodzenia dorastających owoców, liści i młodych pędów. Jak tylko pozwolą warunki atmosferyczne (brak opadów) wskazane jest użycie mieszaniny biostymulącej i regenerującej uszkodzone drzewa:

Asahi SL (0,6 l/ha) + Aminoplant / Aminary (2,0 l/ha)

UWAGI:

  • do w/w mieszaniny można dodać dodatkowo: siarczan Mg w dawce 5,0 kg,
  • możliwość łącznego zastosowania z preparatami stosowanymi w tym samym czasie np:  Captan 80 WDG / Malvin 80WDGPlantivax / Laminone / Vaxiplant SL / Nutivax oraz dolistnym nawozem cynkowym.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Scroll to Top