Zalecenia sadownicze UPL z dnia: 07.03.2024

Przez kolejne kilka dni (aż do 11.03.br., tj. przyszły poniedziałek – spodziewane opady deszczu) pogoda sprzyja wykonywaniu oprysków ochroniarskich w sadach drzew owocowych i dlatego należy wykorzystać te dni na kolejne zabiegi:

JABŁOŃ / GRUSZA

Microthiol / Sulfar / Siarka Pro / Pennthiol w dawce 8-10 kg/ha
+ produkt miedziowy w dawce 3-4 kg/l/ha

Glinka kaolinowa / wapno hydratyzowane w dawce 30-40 kg/ha i 750-1000 l wody/ha
Silwet Gold w dawce 0,1 l/ha

UWAGI:

  • pierwsze rozwiązanie jest przeciw parchowi jabłoni / gruszy, mączniakowi oraz ograniczające choroby kory i drewna (rak bakteryjny i in,) i miodówki oraz szpeciele (pordzewiacz jabłoniowy / podskórnik jabłoniowy / podskórnik gruszowy / wzdymacz gruszowy).
  • drugi zabieg najlepiej wykonać po pierwszym, na drugi dzień (przykrycie miedzi i siarki) i będzie działał ograniczająco na miodówki oraz na opóźnienie wegetacji a także będzie przeciwdziałać ewentualnym uszkodzeniom mrozowym (spękania i pęknięcia kory).
  • ze względu na nocne przymrozki (kilka dni) nie należy tworzyć mieszanin w/w (siarka/miedź) z olejami min. – fitotoksyczność !!!

BRZOSKWINA

Syllit 544 SC w dawce 1,65 l/ha

UWAGI:

  • zabieg powtórzyć za 7-10 dni i nie należy łączyć Syllit 544 SC z siarką czy miedzią !!!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Scroll to Top