Zalecenia sadownicze UPL z dnia: 05.04.2024

Wegetacja drzew owocowych bardzo szybko przyspieszyła niż w poprzednim sezonie (ok. 3-3,5 tygodnie wcześniej). Po ostatnich opadach i przed kolejnym weekendowym ociepleniu warto wykonać w najbliższe dni zabiegi:

JABŁOŃ / GRUSZA

1. Syllit 544 SC w dawce 1,25 l/ha + Captan 80 WDG / Malvin 80 WDG w dawce 1,9 kg/l/ha + nawóz dolistny zwierający bor (B) i cynk (Zn)*

2. Pyrus 400 SC w dawce 1,0 l/ha + Captan 80 WDG / Malvin 80 WDG w dawce 1,9 kg/l/ha lub fungicyd zawierający ditianon (w dolnej dawce wg etykiety produktu) + nawóz dolistny zwierający bor (B) i cynk (Zn)**

3. Captan 80 WDG / Malvin 80 WDG w dawce 3,0 kg/l/ha + Microthiol Sulfar / Siarka Pro / Pennthiol w dawce 4-5 kg/ha + nawóz dolistny zwierający bor (B) i cynk (Zn)***

UWAGI:

*w przypadku kwater i sadów, gdzie nie ma odporności na dodynę; działanie interwencyjne i wyniszczające do 48 h; gdzie ostatni zabieg przeciw parchowi wykonany był na początku tego tygodnia; nie mieszać z siarką, ditianonem; zachować 4-5 -dniowy interwał (kaptan) w przypadku późniejszego stosowania preparatów olejowych (fitotoksyczność)

**w przypadku kwater i sadów, gdzie nie ma odporności na anilinopirymidyny; działanie interwencyjne do 72 h; gdzie ostatni zabieg przeciw parchowi wykonany był na początku tego tygodnia; można dodać siarkę (Microthiol / Sulfar / Siarka Pro / Penthiol – 4-5 kg/ha na odmiany podatne na mączniaka: ‘Cortland’, ‘Idared’ i sporty, ‘Szampion’ i sporty, ‘Jonagold’ i sporty, ‘Lobo’, ‘Paulared’, ‘Alwa’, ‘Early Geneva’, ‘Ligol’, ‘Ligolina’, ‘Gala’ i sporty oraz ‘Golden Delicious’ i sporty); zachować min. 4-dniowy interwał (kaptan i siarka) i 2-dniowy interwał (ditianon) w przypadku późniejszego stosowania preparatów olejowych (fitotoksyczność)

***w przypadku kwater i sadów, gdzie ostatni zabieg przeciw parchowi wykonany był krótko przed ostatnimi (wczorajszymi) opadami i nie ma pewności co do odpowiedniego zabezpieczenia; zabieg „STOP Spray” przerywający infekcję; działanie interwencyjne do 36 h; zachować min. 4-dniowy interwał (kaptan i siarka) w przypadku późniejszego stosowania preparatów olejowych (fitotoksyczność)

Kolejne gatunki drzew pestkowych zaczęły kwitninienie i należy koniecznie sastymulować drzewa w tej fazie ze wzgledu na chłodne noce stosując:

CZEREŚNIA

BM START w dawce 2,0 l/ha*

UWAGI:

*w przypadku lokalizacji, gdzie mogą wystąpić przymrozki można dodatkowo dodać: Asahi SL w dawce 0,5 l/ha; można połączyć z zabiegiem fungicydowym przeciw dziurkowatości liści drzew pestkowych: Syllit 544 SC w dawce 1,25 l/ha (BM START ostatni w mieszaninie)

ŚLIWA

BM START w dawce 2,0 l/ha*

UWAGI:

*w przypadku lokalizacji, gdzie mogą wystąpić przymrozki można dodatkowo dodać: Asahi SL w dawce 0,5 l/ha; można połączyć z zabiegiem fungicydowym przeciw brunatnej zgniliźnie drzew pestkowych, rakowi bakteryjnemu (produkty miedziowe i fungicydy zgodnie PORS na 2024 rok); BM START należy dodawać jako ostatni do mieszaniny

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Scroll to Top