Zalecenia sadownicze UPL z dnia: 27.09.2023

Jabłoń

Trwają zbiory jabłek odmiany ‘GOLDEN DELICIOUS’ i jej sportów, które w wielu gospodarstwach przeznaczone będą do długiego przechowywania. Takie owoce warto, pomimo zbiegów przed zbiorczych, dodatkowo zabezpieczyć (po schłodzeniu i wstawieniu do komór) specyficznym generatorem dymu (zamgławianie):

DeccoPyr-Pot w dawce 2,0 kg/100 ton owoców

UWAGI:

 • działa bardzo dobrze interwencyjnie i zapobiegawczo na: gorzką zgniliznę, szarą pleśń, mokrą zgniliznę oraz na późnego parcha przechowalniczego i antraknozę (2 ostatnie patogeny – rejestracja w innych krajach),
 • wprowadzana jest tylko 1 s.a. do owoców (po 6 m-cach przechowywania – tylko 30% najwyższego poziomu pozostałości – NDP),
 • wstawione owoce do komór powinny być odpowiednio schłodzone (jabłka – od 0,5°C do 1°C) – dużo lepsze działanie pirymetanilu w niższych temperaturach,
 • zabezpiecza owoce uszkodzone podczas zbioru (obicia, pęknięcia i uszkodzenia skórki, miejsca po wyrwanej szypule itd.),
 • dezynfekuje również skrzyniopalety, ściany przechowalni i urządzenia chłodnicze,
 • przeciwdziała powstawaniu odporności wielu patogenom chorób przechowalniczych,
 • w praktyce i doświadczeniach obniża porażenie chorobami przechowalniczymi nawet o 75%,
 • możliwość wcześniejszego zastosowania 1-MCP po przewietrzeniu komory (min. 24 h przed),
 • w żadnym wypadku nie pozostawia osadu na owocach a także nie wpływa na pogorszenie smaku (gorzknienie) i spadek jędrności owoców,
 • przed aplikacją należy wyłączyć wszystkie urządzenia chłodnicze (co najmniej 10 min. przed),
 • w pomieszczeniach z KA aplikacja może być wykonana dopiero po ustabilizowaniu się parametrów,
 • po wypaleniu należy włączyć wentylatory średni lub wysoki poziom na 0,5-1 h (równomierne rozprowadzenie dymu pod sufitem),
 • do aplikacji nie wymaga dodatkowego urządzenia do zamgławiania,
 • nie może być użyty samodzielnie przez sadownika, aplikacji dokonuje przeszkolony zespół pracowników,
 • zamówienie produktu wraz z usługą tylko obowiązkowym i indywidualnym zarejestrowaniu się na stronie uplcropservice.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Scroll to Top