Zalecenia sadownicze UPL z dnia: 15.09.2023

Grusza / jabłoń

W sadach trwają zbiory gruszek odmiany ‘KONFERENCJA’ i in. oraz zbiory jabłek odmian z grypy ‘GALA’. Tam, gdzie owoce zostały już zebrane i będą przeznaczone do długiego przechowywania, warto po zbiorze (mimo zbiegów przed zbiorczych) zabezpieczyć je dodatkowo poprzez zamgławianie, już po schłodzeniu i wstawieniu do komór, produktem:

DeccoPyr-Pot w dawce 2,0 kg/100 ton owoców

UWAGI:

 • działa bardzo dobrze interwencyjnie i zapobiegawczo na: gorzką zgniliznę, szarą pleśń, mokrą zgniliznę oraz na późnego parcha przechowalniczego i antraknozę (2 ostatnie patogeny – rejestracja w innych krajach),
 • wprowadzana jest tylko 1 s.a. do owoców (po 6 m-cach przechowywania – tylko 30% najwyższego poziomu pozostałości – NDP),
 • wstawione owoce do komór powinny być odpowiednio schłodzone (gruszki – od -0,5°C do 0,5°C / jabłka – od 0,5°C do 1°C) – dużo lepsze działanie pirymetanilu w niższych temperaturach,
 • zabezpiecza owoce uszkodzone podczas zbioru (obicia, pęknięcia i uszkodzenia skórki, miejsca po wyrwanej szypule itd.),
 • dezynfekuje również skrzyniopalety, ściany przechowalni i urządzenia chłodnicze,
 • przeciwdziała powstawaniu odporności wielu patogenom chorób przechowalniczych,
 • w praktyce i doświadczeniach obniża porażenie chorobami przechowalniczymi nawet o 75%,
 • możliwość wcześniejszego zastosowania 1-MCP po przewietrzeniu komory (min. 24 h przed),
 • w żadnym wypadku nie pozostawia osadu na owocach a także nie wpływa na pogorszenie smaku (gorzknienie) i spadek jędrności owoców,
 • przed aplikacją należy wyłączyć wszystkie urządzenia chłodnicze (co najmniej 10 min. przed),
 • w pomieszczeniach z KA aplikacja może być wykonana dopiero po ustabilizowaniu się parametrów,
 • po wypaleniu należy włączyć wentylatory średni lub wysoki poziom na 0,5-1 h (równomierne rozprowadzenie dymu pod sufitem),
 • do aplikacji nie wymaga dodatkowego urządzenia do zamgławiania,
 • nie może być użyty samodzielnie przez sadownika, aplikacji dokonuje przeszkolony zespół pracowników,
 • zamówienie produktu wraz z usługą tylko obowiązkowym i indywidualnym zarejestrowaniu się na stronie uplcropservice.pl

Jabłoń

Na odmiany zbierane za ok. 4-3 tygodnie: ‘JONAGOLD’ i sporty, ‘LIGOL’, ‘PINOVA’ i sporty, ‘GLOSTER’ (wrażliwe na opadanie / osypywanie się jabłek tuż przed samym zbiorem), sugerujemy zabieg podtrzymujący owoce na drzewie regulatorem wzrostu:

Topper 10 ST w dawce: 150-200 g/ha

UWAGI:

 • aplikacja najlepiej na dzień (rosnąca temperatura, min. 18°C), przy 750-1000 l wody na ha (większa ilość cieczy przy mniejszej wilgotności powietrza),
 • możliwość tworzenia tzw. tank mix-ów z: fungicydami (np.  Captan 80 WDG / Malvin 80WDGPlantivax / Laminone / Vaxiplant SL Nutivax, biostymulatorami (np. COLORADO), nawozami dolistnymi zawierającymi fosfor – P, potas – K, cynk – Zn czy mangan – Mn),
 • dodatkowo można zmusić drzewa do produkcji naturalnych auksyn czyli fitohormonów odpowiedzialnych „za przytrzymanie” owoców na drzewie poprzez dwukrotne dolistne dokarmiane cynkiem (0,15-0,2 l/ha) na 4 i 3 tygodnie przed zbiorami,
 • produkt wpływa na poprawę wybarwienia i wielkość (lepsza jakość jabłek),
 • w żadnym wypadku nie pogarsza zdolności przechowalniczej owoców (brak stymulacji dojrzewania czy brak spadku jędrności owoców !!!),
 • nie należy stosować zbyt późno, na 2,5-2 tygodnie przed zbiorami (brak działania oraz karencja 21 dni !!!).

W przypadku odmian słabo wybarwiających się takich jak ‘LIGOL’ czy grupę ‘JONAGOLD’, zaleca się zastosować I dawkę (‘SAMPION’ i sporty – II dawka) biostymulatora poprawiającego wybarwianie się skórki (rumieniec):

COLORADO w dawce 5,0 l/ha (II dawka za ok. 1,5-2 tygodnie)

UWAGI:

 • możliwość łączenia z preparatami stosowanymi w tym samym czasie np: Topper 10 STCaptan 80 WDG / Malvin 80WDGPlantivax / Laminone / Vaxiplant SL / Nutivax oraz nawozami dolistnymi zawierającymi: fosfor – P, potas – K, wapń – Ca czy mangan – Mn.
 • produkt wpływa dodatkowo na zawartość cukrów (°Brix) w jabłkach – znaczna poprawa smaku

Jabłoń

Na odmiany zbierane za 4-tygodnie kontynuujemy ochronę przeciw chorobom przechowalniczym (duże zagrożenie późnym parchem przechowalniczym) i stosujemy zapobiegawczo:

 • produkcja konwencjonalna – Captan 80 WDG / Malvin 80 WDG w dawce 1,9 kg/ha (28 dni karencji),
 • produkcja „0” pozostałości i ekologiczna – Plantivax / Laminone / Vaxiplant SL / Nutivax w dawce 1,0 l/ha, co 10-12 dni (0 dni karencji).

UWAGI:

 • można łączyć z: regulatorem wzrostu (np.: Topper 10 ST), biostymulatorami roślinnymi (np.: COLORADO, Asahi SL), nawozami dolistnymi stosowanymi w tym samym okresie, zawierających np.: fosfor – P, potas – K, magnez – Mg, wapń – Ca (czy inne np.: chlorek wapnia), cynk – Zn czy mangan – Mn.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Scroll to Top