Zalecenia sadownicze UPL z dnia 26.04.2023

Po ostatnich deszczach spodziewane jest znaczne ochłodzenie. W przypadku grusz, które aktualnie zakwitły i mają w większości już rozwinięte 40-50% kwiatów (faza początku kwitnienia – BBCH 60-62) konieczna będzie stymulacja zawiązania owoców, w tak niekorzystnych warunkach, najlepiej przy pomocy:

Regulex 10 SG (0,075 kg/ha) + BM START (2,0 l/ha)

UWAGI:

Warunki zabiegu:

  • zalecana ilość wody: 500 l/ha,
  • zakwaszanie wody tylko w przypadku pH od 8 i więcej.
  • minimalna temperatura aplikacji 15-16°C (aplikacja na dzień),
  • zachować odstęp minimum 1-2 dni od proheksadionu wapnia.

Do powyższego rozwiązania można dodać dodatkowo:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Scroll to Top