Zalecenie sadownicze UPL z 27.04.2023

Prognozy się sprawdziły i dzisiejszej nocy wystąpiły znaczne spadki temperatur. W zależności od regionu odnotowano: od -4°C do – 1°C (stacja ok. m nad ziemią). Przy silnym mrozie (-4°C) może dojść do uszkodzeń kwiatów i pąków kwiatowych na poziomie 90-100%. Na następną noc z 27.04.br. na 28.04.br. spodziewane są kolejne przymrozki i dlatego konieczne będzie wykonanie zabiegu ratunkowo-zabezpieczającego szczególnie na grusze i jabłonie:

Promalin (0,5 l/ha)/ Regulex 10 SG (0,05- 0,075 kg/ha)

Asahi SL (0,6 l/ha)

BM START (2,0 l/ha)

UWAGI:
Stosować wyższą dawkę Regulex 10 SG w przypadku grusz.
Zakwaszać wodę tylko przy pH od 8 i więcej.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha
Minimalna temperatura aplikacji : ok. 10°C.
Można połączyć z zabiegiem fungicydowym na parcha (np. Captan 80 WDG / Malvin 80 WDG / Pyrus 400 SC/ Syllit 544 SC).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Scroll to Top